Punchiri Mottinu Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie

Punchiri Mottinu Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie

https://youtu.be/vNXY4VGikzg Punchiri Mottinu Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie തങ്കം കൊണ്ടൊരു നിലവിളക്ക്‌താരകമേ വന്നു് തിരി കൊളുത്ത്ചന്ദനച്ചിമിഴിലെ നിറമെടുത്ത്സന്ധ്യകളേ നിന്റെ മിഴി വരയ്ക്ക്‌ തച്ചോളിത്തറവാട്ടില്‍ തങ്കനിലാ മുറ്റത്ത്കല്യാണം കല്യാണംഅച്ചാരം വാങ്ങീട്ട്...
Mizhiyithalil Nila Lyrics – Onnaman Movie

Mizhiyithalil Nila Lyrics – Onnaman Movie

https://youtu.be/BJzhq0QyG1k Mizhiyithalil Nila Lyrics – Onnaman Movie മിഴിയിതളിൽ നിലാ മലരിതളോഇളവെയിലിൽ തുളുമ്പും തളിർമഴയോമിഴിയിതളിൽ നിലാ മലരിതളോഇളവെയിലിൽ തുളുമ്പും തളിർമഴയോവെൺപകൽ പൊൻവിരൽ കുടഞ്ഞനിൻപൂങ്കവിൾ മുല്ലകൾ തലോടിടാംഈറൻ സന്ധ്യകൾ കവർന്ന നിൻഇമകളിലുമ്മകൾ പൊതിഞ്ഞിടാംപറയൂ നിന്റെ...
Mani Mukile Nee Pozhiyaruthe Lyrics – Kuberan Movie

Mani Mukile Nee Pozhiyaruthe Lyrics – Kuberan Movie

https://youtu.be/0SCNu2NeUpM Mani Mukile Nee Pozhiyaruthe Lyrics – Kuberan Movie മണിമുകിലേ ഓമണിമുകിലേ നീ പൊഴിയരുതേകുടകിനുമേല്‍ നീ കുളിരരുതേകിളിയുടെ ചിറകുകള്‍ വിടരുമ്പോള്‍തേന്‍മൊഴിയുടെ ചിമിഴുകള്‍അടയുമ്പോള്‍പുലര്‍വെയിലലഞൊറി തഴുകുമ്പോള്‍ഈ പുഴയുടെ പരിഭവമൊഴുകുമ്പോള്‍നിന്‍ പാട്ടായ് പൂവിട്ടു ഞാന്‍നിന്‍ സ്നേഹം...
Vellaram Kunnukalil Lyrics – Kattuchembakam Movie

Vellaram Kunnukalil Lyrics – Kattuchembakam Movie

https://youtu.be/eeBjmtPj9HQ Vellaram Kunnukalil Lyrics – Kattuchembakam Movie വെള്ളാരം കുന്നുകളിൽതുള്ളിക്കളിക്കും വാനമ്പാടിവെള്ളാരം കുന്നുകളിൽതുള്ളിക്കളിക്കും വാനമ്പാടിഒന്നുചോദിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടേപ്രണയം മധുരമാണോപ്രേമത്തിൻ നൊമ്പരം സുഖകരമാണോകൊതിതീരെ സ്നേഹിക്കാൻമോഹമാണോ മോഹമാണോഎന്നും മോഹമാണോ വെള്ളാരം കുന്നുകളിൽതുള്ളിക്കളിക്കും വാനമ്പാടി കാട്ടുമൈനകൾ പാടീകാനനച്ചോലകൾ...
Sukhamanee Nilavu Lyrics – Nammal Movie

Sukhamanee Nilavu Lyrics – Nammal Movie

https://youtu.be/2C_jHO1I8X4 Sukhamanee Nilavu Lyrics – Nammal Movie സുഖമാണീ നിലാവ്എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്... സുഖമാണീ നിലാവ്എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്,അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾഎന്തു രസമാണീ സന്ധ്യ...പൂംചിറകിൽ പറന്നുയരാൻകുളിരലയിൽ നനഞ്ഞലിയാൻഅഴകേ.... സുഖമാണീ നിലാവ്എന്തു സുഖമാണീ കാറ്റ്അരികിൽ...
Penne Penne Nin Kalyanamaay Lyrics – Meesha Madhavan Movie

Penne Penne Nin Kalyanamaay Lyrics – Meesha Madhavan Movie

https://youtu.be/uZReSwWEBrI Penne Penne Nin Kalyanamaay Lyrics – Meesha Madhavan Movie പെണ്ണേ പെണ്ണേ നിൻ കല്യാണമായ്പൊന്നും മിന്നും നിൻ കണ്ണാരമായ്മണിമാരനാരു മയിലേ മണവാട്ടിയായ വെയിലേമഴനൂലു കൊണ്ടു താലി മിഴിയില്‍പ്പിടഞ്ഞു പീലി പെണ്ണേ...
Maanathe Thudiyunarum Lyrics – Onnaman Movie

Maanathe Thudiyunarum Lyrics – Onnaman Movie

https://youtu.be/TOwhXfkyYJQ Manathe Thudiyunarum Lyrics – Onnaman Movie മാനത്തെ തുടി ഉണരുംമാരിമുകില്‍ത്തെരുവില്‍ആരാരോ വഴി തിരയുംപേരറിയാ തെരുവില്‍നെഞ്ചില്‍ ഉലാവും നൊമ്പരമോടേനേരിനു നേരേ നിറമിഴിയോടെകുറുമ്പ് ഏറും ആരോമല്‍കുയില്‍ കുഞ്ഞ് ചേക്കേറി മാനത്തെ തുടി ഉണരുംമാരിമുകില്‍ത്തെരുവില്‍ആരാരോ വഴി...
Maattu Pongal Masam Lyrics – Phantom Movie

Maattu Pongal Masam Lyrics – Phantom Movie

https://youtu.be/44rq9KwohhA Maattu Pongal Masam Lyrics – Phantom Movie മാട്ടുപ്പൊങ്കൽ മാസം മല്ലിപ്പൂവിൻ വാസംപാലക്കാടൻ കാറ്റിൽ പാലപ്പൂവിൻ ശ്വാസംചിറകണിയും മണ്ടി ജമന്തികളേചിലമ്പണിയും ചെന്തമിഴ് തായ് മൊഴിയേപാടി വാ പൂങ്കാറ്റേ കൂടെ വാ കുഞ്ഞാറ്റേ...
Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie

Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie

https://youtu.be/S-7a8KZ6AsM Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie കന്നടനാടിന മഹിമയെ ഹാഡലുബന്ധവു നാവുഗളൂ ബന്ധവു നാവുഗളൂകുടഗിനു സൊഡഗിനു ബണ്ണിസുവേവുകേളിദു നീവുഗളു കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾനാട്ടുപാട്ടുണ്ടേ തേന്‍നിലാവുണ്ടേനേര്‍ത്ത...
Thumbi Kalyanathinu Lyrics – Kalyanaraman Movie

Thumbi Kalyanathinu Lyrics – Kalyanaraman Movie

https://youtu.be/0kWx67Ivvgw Thumbi Kalyanathinu Lyrics – Kalyanaraman Movie തുമ്പിക്കല്ല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയതുമ്പികളിൽതുമ്പക്കൊടിയഴകുള്ളവളാരോതുമ്പിക്കല്ല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയതുമ്പികളിൽതുമ്പക്കൊടിയഴകുള്ളവളാരോ കുന്നിമണി തേരിൽ വരുംചെക്കനെയും കൂട്ടരേയുംവരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണേഅമ്പാടിക്കണി മുത്തേ പൂക്കണി മുത്തേമിണ്ടിപോയാൽ എന്തേ കോപംമാനത്തെ മഴവില്ലിൻ നെഞ്ചിലുമില്ലേമഴയായ് തൂകും മിന്നൽ കോപംമിണ്ടാൻ...
Ennamme Onnu Kaanan Lyrics – Nammal Movie

Ennamme Onnu Kaanan Lyrics – Nammal Movie

https://youtu.be/w9mVlxtw80Y Ennamme Onnu Kaanan Lyrics – Nammal Movie എന്നമ്മേ ഒന്നു കാണാന്‍എത്ര നാളായ് ഞാൻ കൊതിച്ചുഈ മടിയില്‍ വീണുറങ്ങാന്‍എത്ര രാവില്‍ ഞാൻ നിനച്ചുകണ്ടില്ലല്ലോ കേട്ടില്ലല്ലോഎന്‍കരളുരുകുമൊരു താരാട്ട് എന്നമ്മേ ഒന്നു കാണാന്‍എത്ര നാളായ്...
Ore Mukham Kaanan Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie

Ore Mukham Kaanan Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie

https://youtu.be/ZxR1x2iDBB4 Ore Mukham Kaanan Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ ദീപംഒരേ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ഒരുങ്ങിയോ മൗനംപുഴകള്‍ പാടുന്നുവോമധുര ഇന്ദോളംപുതിയ കാവ്യത്തിന്‍വരികള്‍ നെയ്യുന്നുപവിഴത്താമരകള്‍ ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ...
Chingamaasam Vannu Chernnaal Lyrics – Meesa Madhavan Malayalam Movie

Chingamaasam Vannu Chernnaal Lyrics – Meesa Madhavan Malayalam Movie

https://www.youtube.com/watch?v=EJ-5EtqWhys Chingamasam Lyrics – Meesa Madhavan Malayalam Movie ചിങ്ങമാസം വന്നു ചേർന്നാൽനിന്നെ ഞാനെൻ സ്വന്തമാക്കുംനെഞ്ചിലോലും വെണ്ണിലാവിൻപൊന്നിളനീർ സ്വന്തമാക്കുംമേഘപ്പളുങ്കു കൊണ്ട്മാനത്ത് കോട്ട കെട്ടിനിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടു പോകുംആഹാ മിന്നൽ മിഴിച്ചു നിന്നുമാറത്തെ ചേല...
Velippenninu Thaalikku Lyrics – Mazhathullikilukkam Malayalam Movie

Velippenninu Thaalikku Lyrics – Mazhathullikilukkam Malayalam Movie

https://youtu.be/MRIZEyFwtuc Velippenninu Thaalikku Lyrics – Mazhathullikilukkam Malayalam Movie വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്കുപൊന്നുരുക്കാൻ പോരുന്നൂനേരമില്ലാ നേരത്തുംഊരു ചുറ്റും പൊൻ വെയില്മുല്ലത്തൈയിനു മാലക്കുമുത്തു തേടിപ്പോകുന്നുആളു കാണാത്തീരത്ത്ആവലാതിപ്പൂങ്കാറ്റ് പൊഴിയുന്നു പനിനീരോതേന്മാരി കുളിരോതെളിയുന്നു മഴവില്ലോനിൻ മേനി തളിരോഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾഅളന്നെടുക്കാംഈ...
Raakkadal Kadanjedutha Lyrics – Kalyanaraman Malayalam Movie

Raakkadal Kadanjedutha Lyrics – Kalyanaraman Malayalam Movie

https://www.youtube.com/watch?v=MMwlhovCSzo Raakkadal Kadanjedutha Lyrics – Kalyanaraman Malayalam Movie രാക്കടൽ കടഞ്ഞെടുത്തരാഗമുത്തു പോലേകോടമഞ്ഞിലോടിയോടിവന്നതെന്തിനാണു നീഒന്നു മിണ്ടുവാന്‍നൂറു കാര്യമോതുവാന്‍ഒന്നു കാണുവാന്‍മനം പകുത്തു നല്‍കുവാന്‍ഞാന്‍ വന്നു വേഴാമ്പലായിപൂത്തു നിന്നു നീലാമ്പലായി പൊന്‍മേഘമേ പറന്നിറങ്ങി വാപൂമെത്തയില്‍ പുതച്ചുറങ്ങുവാന്‍...