Ennamme Onnu Kaanan Lyrics – Nammal Movie

Ennamme Onnu Kaanan Lyrics – Nammal Movie

https://youtu.be/w9mVlxtw80Y Ennamme Onnu Kaanan Lyrics – Nammal Movie എന്നമ്മേ ഒന്നു കാണാന്‍എത്ര നാളായ് ഞാൻ കൊതിച്ചുഈ മടിയില്‍ വീണുറങ്ങാന്‍എത്ര രാവില്‍ ഞാൻ നിനച്ചുകണ്ടില്ലല്ലോ കേട്ടില്ലല്ലോഎന്‍കരളുരുകുമൊരു താരാട്ട് എന്നമ്മേ ഒന്നു കാണാന്‍എത്ര നാളായ്...