Skip to content
Malayalam Lyrics Home » K

K

Malayalam Songs Starting With “K” Lyrics Collection | “ക/ഖ” അക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന മലയാള ഗാനങ്ങളുടെ  ശേഖരം!

Malayalam Anthaakshari Help | അന്താക്ഷരി സഹായി !

Malayalam Songs Starting With “K” Lyrics Collection | “ക/ഖ” അക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന മലയാള ഗാനങ്ങളുടെ  ശേഖരം!

Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song

കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാകൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാകൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയംതഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നുരാഗസാന്ദ്രമാണീ… Read More »Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song