Tag: Sujatha

Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie

കന്നടനാടിന മഹിമയെ ഹാഡലുബന്ധവു നാവുഗളൂ ബന്ധവു നാവുഗളൂകുടഗിനു സൊഡഗിനു ബണ്ണിസുവേവുകേളിദു നീവുഗളു കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾനാട്ടുപാട്ടുണ്ടേ തേന്‍നിലാവുണ്ടേനേര്‍ത്ത മഞ്ഞുണ്ടേ നീല മുകിലുണ്ടേഅമ്പിളി വാനിലുദിച്ചതു പോലൊരുപെണ്‍കൊടി വരണുണ്ടേചെമ്പകമൊട്ട് വിരിഞ്ഞതു പോലൊരുപുഞ്ചിരി തരണുണ്ടേ കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾ മാമല മേലേ പൂക്കണി വെക്കാന്‍മാര്‍ഗ്ഗഴിയെത്തുമ്പോള്‍മന്ത്രവിളക്കു കൊളുത്തി മനസ്സില്‍പൂപ്പട കൂട്ടേണ്ടേകുങ്കുമമിട്ടില്ലേ തങ്കമുരുക്കീല്ലേപൊന്‍വളയിട്ടില്ലേ കണ്‍മഷി കണ്ടില്ലേഓഹോഹോആവണിമേഘത്തോണിയിലേറിതീരമണഞ്ഞില്ലേനമ്മളിലേതോ സല്ലാപത്തിൻസംഗമമായില്ലേപൂമൈനേ കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾ കുന്നിനു

Thumbi Kalyanathinu Lyrics – Kalyanaraman Movie

തുമ്പിക്കല്ല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയതുമ്പികളിൽതുമ്പക്കൊടിയഴകുള്ളവളാരോതുമ്പിക്കല്ല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയതുമ്പികളിൽതുമ്പക്കൊടിയഴകുള്ളവളാരോ കുന്നിമണി തേരിൽ വരുംചെക്കനെയും കൂട്ടരേയുംവരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണേഅമ്പാടിക്കണി മുത്തേ പൂക്കണി മുത്തേമിണ്ടിപോയാൽ എന്തേ കോപംമാനത്തെ മഴവില്ലിൻ നെഞ്ചിലുമില്ലേമഴയായ് തൂകും മിന്നൽ കോപംമിണ്ടാൻ കൊതിച്ചതെല്ലാം മറന്നുവൊ തുമ്പിക്കല്ല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയതുമ്പികളിൽതുമ്പക്കൊടിയഴകുള്ളവളാരോ നാളെല്ലാം നോക്കുംനാലാളെ കൂട്ടുംനാടോടികാറ്റായ് വന്നെത്തും ഞാൻമണവാട്ടിപ്പെണ്ണേ നിന്നെ കാണാൻപുതുമോടിപ്പെണ്ണായ് അതിരാണിക്കാവിൽകുപ്പിവള കൈ നീ‍ട്ടുംകുടമാറ്റം കാണാം തിറയാട്ടം കൂടാംമംഗല്യ തിടമ്പൊരുക്കാംഎൻ മനസ്സിലോ കല്യാണ രാമായണംപൂ വിളിച്ചു പോയ് മാംഗല്യ തൂവൽ തുമ്പീ തുമ്പിക്കല്ല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയതുമ്പികളിൽതുമ്പക്കൊടിയഴകുള്ളവളാരോ പെണ്ണായാൽ സീതയെ പോൽമുട്ടോളം മുടി വേണംമുടി മേലേ പൂ വേണംആണായാലോ നല്ലവനായ്

Ore Mukham Kaanan Lyrics – Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari Movie

ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ ദീപംഒരേ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ഒരുങ്ങിയോ മൗനംപുഴകള്‍ പാടുന്നുവോമധുര ഇന്ദോളംപുതിയ കാവ്യത്തിന്‍വരികള്‍ നെയ്യുന്നുപവിഴത്താമരകള്‍ ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ ദീപംഒരേ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ഒരുങ്ങിയോ മൗനം ആരാരും അറിയാതേയെന്‍തപസ്സ്ആശിച്ചാല്‍ തുണയാകാമേമനസ്സില്‍മുഴുതിങ്കള്‍ പോലെതൊഴുകൈയ്യുമായിനിന്‍ ഉയിരില്‍ഉയിരേ ഉയിരേ ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ ദീപംഒരേ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ഒരുങ്ങിയോ മൗനം തൈമുല്ലേ ഇളമെയ്യെല്ലാംതളിരില്‍കൈ തൊട്ടാല്‍ഉടല്‍ മൂടുന്നുവോ കുളിരില്‍കൈവന്നുവല്ലോകടല്‍ പോലെയേതോ നിറവ്നിറവ് നിറവ് ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ ദീപംഒരേ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ഒരുങ്ങിയോ മൗനംപുഴകള്‍ പാടുന്നുവോമധുര ഇന്ദോളംപുതിയ കാവ്യത്തിന്‍വരികള്‍ നെയ്യുന്നുപവിഴത്താമരകള്‍ ഒരേ മുഖം കാണാന്‍തെളിഞ്ഞുവോ ദീപംഒരേ സ്വരം

Prayam Nammil Moham Nalki Lyrics – Niram Movie

Prayam Nammil Moham NalkiMoham Kannil Premam NalkiPremam Nenchil Ragam NalkiRagam Chundil Gaanam NalkiGaanam Moolan Eenam NalkiEenam Thedum EeranthandilKaatin Kaikal Thaalam ThattiThalakombathoonjaladiPaadu Naattu MaineKoode Aadu Chola MayileOnnu Paadu Naattu MaineKoode Aadu Chola Mayile Prayam Nammil Moham NalkiMoham Kannil Premam NalkiPremam Nenchil Ragam NalkiRagam Chundil Gaanam NalkiGaanam Moolan Eenam NalkiEenam Thedum EeranthandilKaatin Kaikal Thaalam ThattiThalakombathonjaladiPaadu Naattu MaineKoode

Neela Kuyile Chollu Lyrics – Adwaitham Malayalam Movie

Aaaa Aahaaaha Aaa Aahaaahha Neelakkuyile Chollu Maarikkiliye CholluNeeyente MaaranekkandoThankaththeril Vannen Maaril PadaraaninnenPunnaara Thenkudam VarumoMuthi Chuvappikkaan KoritharippikkanEthumenno Kallan EthumennoMuthi Chuvappikkaan KoritharippikkanEthumenno Kallan Ethumenno Neelakkuyile Chollu Maarikkiliye CholluNeeyente Maaranekkando Kathivannuur Puzhayoram Kathiraadum PaadathuPoomaala Pennine KandoKanimanjal Kuriyode Ilamanjin KulirodeAvanenne ThedaarundoAa Poonkavil VaadaarundoAaromalee Aathira Raathriyil Arike Varumo Neelakkuyile Chollu Maarikkiliye CholluNeeyente MaaranekkandoThankaththeril Vannen Maaril PadaraaninnenPunnaara Thenkudam Varumo Ayalathekkoottaalar Kaliyaakki

Shaarike Ninne Kaanan Lyrics – Raakilipattu Malayalam Movie

ശാരികേ നിന്നെ കാണാന്‍ താരകം താഴേ വന്നുആശംസയേകാനെന്റെ സ്നേഹവും പോന്നുകണ്ണിനും കണ്ണല്ലേ നീ കത്തും വിളക്കല്ലേ നീസൗഹൃദം പൂക്കും പോലെ എന്നിൽ സുഗന്ധം മഴവില്ലു പോലെ ഏഴു നിറമെഴുംനിമിഷങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന ചിരിയിലുംഅണിയും നമ്മൾ ലോലമഴയിതൽഅഴകിതൾ പൊഴിയുന്നൊരിരവിലുംതരുന്നു ഞാനെൻ പൂക്കൾകിനാവിൻ സമ്മാനങ്ങൾഒളിക്കും പൂത്താലങ്ങൾഅണയ്ക്കും പൊൻ നാളങ്ങൾ ഇടനെഞ്ചിൽ തുടികൊട്ടിയുണരുന്നുഒരു മണിക്കുയിലിന്റെ സംഗീതംഒരുമെയ്യിൽ ഇരുമെയ്യിൽ പടരുന്നുകരളിൽ നിന്നുതിരുന്നൊരുന്മാദം ശാരികേ നിന്നെ കാണാന്‍ താരകം താഴേ വന്നുആശംസയേകാനെന്റെ സ്നേഹവും പോന്നു കുളിരുള്ള തെന്നൽ വാർമുടി ചീകിവസന്തത്തിൻ കതിരൊളി അണിയിക്കുംശലഭങ്ങൾ പാറി നിൻ

Velippenninu Thaalikku Lyrics – Mazhathullikilukkam Malayalam Movie

വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്കുപൊന്നുരുക്കാൻ പോരുന്നൂനേരമില്ലാ നേരത്തുംഊരു ചുറ്റും പൊൻ വെയില്മുല്ലത്തൈയിനു മാലക്കുമുത്തു തേടിപ്പോകുന്നുആളു കാണാത്തീരത്ത്ആവലാതിപ്പൂങ്കാറ്റ് പൊഴിയുന്നു പനിനീരോതേന്മാരി കുളിരോതെളിയുന്നു മഴവില്ലോനിൻ മേനി തളിരോഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾഅളന്നെടുക്കാംഈ മനസ്സുകൾ പങ്കു വെയ്ക്കാംപുതുമഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കവുംമധുരിക്കും വസന്തവുംനമുക്കുള്ളതാണല്ലോ വേളിപ്പെണ്ണിനു താലിക്കുപൊന്നുരുക്കാൻ പോരുന്നൂനേരമില്ലാ നേരത്തുംഊരു ചുറ്റും പൊൻ വെയില് ഒരു പനിനീർ ചെമ്പക മലരിൽഎൻ ഹൃദയമുറങ്ങിയുണർന്നുഈ ചന്ദന വീണ ചിരിക്കാൻനിൻ തളിർ വിരലോടി നടന്നുമണിവാതിൽ ചാരുമോമനസ്സമ്മതം തരാൻ ഈ അലയും വഴികളിലെല്ലാംനീ തണലായ് കൂടെ വരില്ലേമിഴി നിറയും ഭംഗികളെല്ലാംനിൻ മിഴിയിൽ കോർത്തു തരില്ലേഇരവുകൾ പകലുകൾ തരം തിരിക്കാംഈ

Pathira Palkadavil Lyrics – Chenkol Malayalam Movie

Paathira Paalkkadavil Ambili PoonthoniPaathira Paalkkadavil Ambili PoonthoniThuzhayathe Thuzhayukayayi Snehardra NakshthramKaattinte Marmmaramilaki VaasanthamaamVeenakudangalilozhuki Ragamridham Paathira Paalkkadavil Ambili PoonthoniThuzhayathe Thuzhayukayayi Snehardra Nakshthram Janmangal Than Swapna Theerathu DooreNeelaaravindangal PoothuJanmangal Than Swapna Theerathu DooreNeelaaravindangal PoothuNoopuram Charthunna BhoomiKarkoonthal Neerthunnu VarmeghamKanvilodunnu Swranna MaanpedakalThaalavrindham Veeshi Nilkku Ponmayooram Paathira Paalkkadavil Ambili PoonthoniThuzhayathe Thuzhayukayayi Snehardra NakshthramKaattinte Marmmaramilaki VaasanthamaamVeenakudangalilozhuki Ragamridham Paathira Paalkkadavil Ambili PoonthoniThuzhayathe Thuzhayukayayi

Nadodi Poonthinkal Lyrics – Usthad Malayalam Movie

Naadodi Poonthinkal Mudiyil ChoodiNavarathri Pullorkkudamullil MeetteeKanikonnappoo ManikkammalaninjumPuliyilakkara KasavumundudutthumPuzhayinnoru Naadan PennayooKanikonnappoo ManikkammalaninjumPuliyilakkara KasavumundudutthumPuzhayinnoru Naadan PennayooKannadi Chillala TholkkumIlaneerin TheeramadhuramEllolam NulliyeduthotteNjaan Maarolam Mungi Nivarnotte Naadodi Poonthinkal Mudiyil ChoodiNavarathri Pullorkkudamullil Meettee Sassaani Sassassaani Sassaani Sasasa Paarijaatham Pootthirangum Paathiraa TheerathenmunnilVelliyambal Thirikolutthum Thingalay Nilppoo Nee MathramAadyamaayen Kavililetho Koovala Pookkal Kandoo NeeRaagathaaram Nokkinilkke Snehamay Thottu Nin KaikalNee Moolum Paattil Mungi Nee Neettum

Kunu Kune Cheru Kuru Nirakal Lyrics – Yodha Malayalam Movie

Kunu Kune Cheru Kurunirakal Chuvadidum KavilukalilNanu Nane Nakhapadamezhuthum Sumashara ViralukalilOru Poo Viriyum oru Poo Kozhiyum Kuliravidozhuki VarumManassum Manassum Madhuram Nukarum Asulabha Shubha NimishamIniyoru Lahari Tharoo Izhukiya Sruthi PakarooHimagiri Shikharikale Karalinu Kulirala Panithu Tharoo Kunu Kune Cheru Kurunirakal Chuvadidum KavilukalilNanu Nane Nakhapadamezhuthum Sumashara Viralukalil Mukhavum Meyyum oodum Paavum MoodumVazhiyorathe Villappoove NaanamIruvaalan Poonkiliye Ithirikku Swapnamitta MizhiyilInaye Thedum