Parayan Njan Marannu Lyrics – Millenium Stars Movie

Parayan Njan Marannu Lyrics – Millenium Stars Movie

https://youtu.be/YTxU5f5vwxo Parayan Njan Marannu Lyrics – Millenium Stars Movie പറയാൻ ഞാൻ മറന്നൂ സഖീപറയാൻ ഞാൻ മറന്നൂഎന്റെ പ്രണയം മുഴുവനുംഅഴകേ നിന്നോടു പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുഎന്റെ പ്രണയം മുഴുവനുംഅഴകേ നിന്നോടു പറയാൻ...