Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song

Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song

https://youtu.be/GIrW-oOi_gs Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാകൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാകൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയംതഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നുരാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയംതഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നുരാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം ഇല പച്ച പൂ...