Skip to content
Malayalam Lyrics Home » Moham

Moham

Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song

കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാകൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാകൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയംതഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നുരാഗസാന്ദ്രമാണീ… Read More »Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics – Moham Album Song