Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie

Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie

https://youtu.be/S-7a8KZ6AsM Kanni Vasantham Lyrics – Kuberan Movie കന്നടനാടിന മഹിമയെ ഹാഡലുബന്ധവു നാവുഗളൂ ബന്ധവു നാവുഗളൂകുടഗിനു സൊഡഗിനു ബണ്ണിസുവേവുകേളിദു നീവുഗളു കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾനാട്ടുപാട്ടുണ്ടേ തേന്‍നിലാവുണ്ടേനേര്‍ത്ത...