Chingamaasam Vannu Chernnaal Lyrics – Meesa Madhavan Malayalam Movie

Chingamaasam Vannu Chernnaal Lyrics – Meesa Madhavan Malayalam Movie

https://www.youtube.com/watch?v=EJ-5EtqWhys Chingamasam Lyrics – Meesa Madhavan Malayalam Movie ചിങ്ങമാസം വന്നു ചേർന്നാൽനിന്നെ ഞാനെൻ സ്വന്തമാക്കുംനെഞ്ചിലോലും വെണ്ണിലാവിൻപൊന്നിളനീർ സ്വന്തമാക്കുംമേഘപ്പളുങ്കു കൊണ്ട്മാനത്ത് കോട്ട കെട്ടിനിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടു പോകുംആഹാ മിന്നൽ മിഴിച്ചു നിന്നുമാറത്തെ ചേല...