Vaalkannezhuthiya Makaranilavil Mampoo Manamozhuki Aathira Viriyum Thaliroonjaalaayi Thulasi Kathiraadi Vaarmudi Ulayukayaayi Noopuram Unarukayaayi Vaarmudi Ulayukayaayi Noopuram Unarukayaayi Mangala Paalayil Gandharvan Anayukayaayi Vaalkannezhuthiya Makaranilavil Mampoo Manamozhuki Thaaraamanjariyilakum Aanandabhairaviyil Thaaravarnnam Paadukayaay Raga Nadhuvana Gaayika Ente Thapovana Bhoomiyil Amritam Peyyukayaay Vaalkannezhuthiya Makaranilavil Mampoo Manamozhuki Naaalukettinnullil Maathavaay Lokam Thaathanothum Mantravumaay Upanayanam Varameki Ney Vilakkin Ponnaalam Mangalam Arulukayaay Vaalkannezhuthiya Makaranilavil