Pranaya Vasantham Thaliraniyumbol Priya Saghiyenthe Mounam Pranaya Vasantham Thaliraniyumbol Priya Saghiyenthe Mounam Nee Azhakin Kathiraay Anayumbol Sirakaliletho Puthiya Vikaaram Aliyukayaanen Vishaadam Nee Azhakin Kathiraay Anayumbol Sirakaliletho Puthiya Vikaaram Aliyukayaanen Vishaadam Devi Nin Jeevanil Moham Shruthi Meettumpol Deva Nin Jeevanil Moham Shruthi Meettumpol Sundaram Surabhilam Sugha Laalanam ente Nenjile Poomughathoru Kaavadiyaattam Sundaram Surabhilam Sugha Laalanam ente